THÔNG BÁO

Kể từ 18h00 ngày 18/05/2020, Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến sử dụng tên miền chính thức: http://vjol.info.vn. Đối với các nhà quản lý/biên tập tạp chí, xin vui lòng truy cập vào địa chỉ trên, chọn mục "Hướng dẫn sử dụng" để được hướng dẫn cập nhập tạp chí lên hệ thống phần mềm mới.

Trân trọng cảm ơn.